Texte à méditer :  

Rien ne sert de combattre l'abstention, il faut faire renaître la participation.   


Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498
  
Membres du collectif
Analyses
Visites

 598658 visiteurs

 8 visiteurs en ligne

Vous êtes sur le site ...

...du collectif ‘Citoyens européens pour le vote blanc’

CEVB Avenue Joseph Baeck 46 Brussels 1080


Året 2005 visade, genom det franska och nederländska « nejet » till grundlagsfördraget, att många EU-medborgare anser att europeiska institutionerna inte har en tillräcklig stark demokratisk grund. Unionens nuvarande gång är inte mer tillfredsställande än det som det förkastade grundlagsförslaget förutsåg och representerar inte mindre risker för de europeiska invånarnas dagliga liv. Den stora motsättningen vilar på den bästa metoden för att få den europeiska konstruktionen att göra riktiga framsteg.

 

Efter 2005 års misslyckande måste alltså Unionens institutioner stimulera moderniseringens process genom att börja ge tecken på ett starkt riktat förtroende mot Unionens medborgare och mot deras vilja att ta hänsyn till allaströmningar som försöker sammanbo inom EU. Detta förtroende måste vara uppriktigt och trovärt.

 

För alla Européer grundar sig demokratin på valen.. Det första tecknet måste vila på valakten. Varje medlemstat organiserar europeiska valen på eget bevåg. EU kommer inte att föreskriva ett gemensamt val. Men att begära av varje medlemstat att de räknar alla blanka röster vore ett symbolisk och nydanande beslut. Om man påstår vilja skapa ett nytt demokratiskt område måste varje medlemstat överge sina inkörda vanor som ofta inte längre övrenstämmer med medborgarnas förväntningar.

 

Vi begär av Kommissionen att den föreskriver alla medlemstater att integrera uppräkningen av alla blankröster vid EU-valen.


Date de création : 21/01/2007 @ 19:54
Dernière modification : 05/07/2008 @ 21:49
Catégorie : Membres du collectif - Traduction dans d'autres langues
Page lue 11238 fois
Précédent  


Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !