Sentence to think about :  

When did intelligence become a political liability ?   


Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d448996366/htdocs/cevb/inc/hpage.inc on line 498
  
Members of the network
Analyses
Visits

 569723 visitors

 10 visitors online

You are on the website...

... of the “European citizens for a ‘None Of The Above’ option” network      

CEVB Avenue Joseph Baeck 46 Brussels 1080


"HERVORMING VAN DE KIESWET"

Waarom BLANCO wij geven hiermee aan dat u gaat voor de:

"hervorming van onze kieswet”

meer in het bijzonder de omvorming van opkomstplicht, ook wel“ stemplicht genoemd",tot stemrecht.

BLANCOgaat ervan uit dat de huidige kiezer voldoende geëmancipeerd is om zelf te oordelen of het al dan niet noodzakelijk is om te gaan stemmen.

BLANCOheeft "respect" en vertrouwen in de gemotiveerde en bewuste kiezer!

De opkomstplicht, of "stemplicht", heeft immers belangrijke nadelen.

De aanwezigheid van opkomstplicht leidt vaak tot ondoordacht stemgedrag of heeft louter proteststemmen lot gevolg.

De particratie, de macht van de partijbesturen ten koste van het parlement, vergroot omdat, de kandidaten hun kiezers niet hoeven te overtuigen om te gaan stemmen.

Omdat de opkomstcijfers bij voorbaat gekend zijn, vernietigt de opkomstplicht deze feedback ten overstaan van de regering en de politiek in het algemeen.

Mensen die niet weten op wie stemmen omdat ze zich in geen programma kunnen vinden, of sterker, die de bestaande programma’s verwerpen, worden vernederd omdat ze quasi verplicht worden te stemmen voor wat ze afkeuren.

De opkomstplicht staat bovendien ook in contrast met het migrantenstemrecht, maar

BLANCOwil die tegenstelling niet wegwerken door het invoeren van stemplicht voor migranten.

BLANCOgaat voor de afschaffing van de opkomstplicht en wil aanmoedigen gebruik te maken van de "blanco" stem, liever dan ondoordacht te stemmen.

Wij moeten de politieke bewust laten worden en zijaanmoedigen, in aanvulling van deze afschaffing van de opkomstplicht.

BLANCOkiest ook voor de invoering van nationale kieskringen maar ook voor het afschaffen van de kiesdrempels en is geen voorstander van kiesrecht onder 18-jaar ofvoor minderjarigen.

BLANCOwil de democratie transparanter maken: door schijnkandidaturen te vermijden (wie verkozen wordt moet zetelen) het beperken van het aantal politiekemandaten en door elk politicus slechts op één plaats te laten zetelen.

Laat politiek weten dat u gaat voor "afschaffing van de stemplicht (opkomstplicht)"


Creation date : 26/05/2008 @ 01:12
Last update : 08/07/2008 @ 01:46
Category : Members of the network - Texts translated in other languages
Page read 10542 times
Previous  
  Next


Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!